Shërbimet

  Kontabiliteti/Financiare

  Ne kemi një ekip të specializuar për të siguruar shërbimet e kontabilitetit, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit

  ME SHUME
  Shërbime Fiskale

  Shërbimet fiskale kanë për qëllim dhënien e sigurisë dhe saktësinë e transaksioneve të kryera në kuadër të legjislacionit fiskal dhe marrjen e masave parandaluese kundër shkeljes së ligjeve fiskale të cilat administrohen nga Drejtoria e Pergjithëshme e Tatimeve(DPT).

  ME SHUME
  Shërbime personeli/Strukturë organizative

  Në ditët e sotme shumë biznese në shqipëri janë në fazat e zhvillimit dhe rritjes së tyre ,madje disa nga bizneset në shqipëri në gjuhën e perditëshme quhen biznese familjare dhe nga vetë natyra këto biznese nuk kanë nje strukture te saktë  organizative.

  ME SHUME