Fiskale

  [vc_empty_space height=”20px”]

  Shërbime Fiskale

  Shërbimet fiskale kanë për qëllim dhënien e sigurisë dhe saktësinë e transaksioneve të kryera në kuadër të legjislacionit fiskal dhe marrjen e masave parandaluese kundër shkeljes së ligjeve fiskale të cilat administrohen nga Drejtoria e Përgjithëshme e Tatimeve(DPT). Shërbimet e fiskalitetit  ndihmojnë në shmangien e pasojave serioze te cilat mund te vijnë nga kontrollet e mëvonshme tatimore

  -Plotësimi dhe deklarimi i përgjegjësive tatimore

  -Apelimi i masave administrative(gjobave)

  -Marrëveshjet për eleminimin e taksave të dyfishta

  -Detyrimet doganore

  -Kërkesa për rimbursim /kompensim detyrimesh

  -Përditësimi mbi zhvillimet e legjislacionit fiskal