Përse Ne

  BARAZ, është një kompani që ofron shërbimet me një spektër të plotë dhe me kosto efektive që është dizejnuara për të reduktuar ngarkesën e punës dhe shpenzimet, në mënyrë që ju mund të përqëndroheni kryesisht në rritjen e biznesit tuaj. Ne jemi plotësisht të aftë për të punuar ngushtë me klientët tanë, dhe t’ju sigurojmë saktësisht llojin e shërbimeve që nevojiten në varësi të aktivitetit që ushtrojnë.

  Japim zgjidhje

  Gjatë viteve, ne ju kemi ofruar shërbime klientëve nga industri të ndryshme të tilla si:Energjitike, Përpunimit të lëndve drusore, Ndërtimi, Prodhimatarive të ndryshme, Telekomunikacionit, Distributorve, Transportit, Tregti me shumicë dhe pakicë. Kompanive të shërbimit ne fushat si: Call-Center, Juridike, Përmbarimore etj. Me portofolin tonë shumë të larmishëm, ne besojmë në ofrimin e zgjidhjeve të cilat janë përshtatur në bazë të nevojave të aktivitetit që klientët tanë ushtrojnë. Në këto kushte ne jemi në gjëndje për të rekomanduar zgjidhje për klientët tanë në mënyrë të qartë dhe të lehtë për ta kuptuar ecurinë e biznesit.

  Vlera

  Gjatë viteve, ne kemi ndërtuar marrëdhënie të gjatë të qëndrueshme me shumë nga klientët tanë të bazuar në besim dhe në ofrimin e vazhdueshëm të shërbimeve sa më cilësore. Pasi ju të na angazhoni, ne do të marrim hapat e duhur për të kuptuar mjedisin e biznesit tuaj apo modelin e biznesit. Ne do ju mbajmë të informuar rreth ndryshimeve që kërkohen për biznesin tuaj.

  Jo kosto të fshehura/ Çmime konkuruese

  Ne besojmë në transparencën e çmimeve të shërbimeve tona. Para se të na angazhoni, ju do të jeni të informuar paraparakisht dhe në mënyrë të qartë në lidhje me tarifat tona, në mënyrë që ju mund të bëni një krahasim me ofruesit e tjerë të të njëjtit shërbim. Tarifat tona janë shumë konkurruese në treg për nivelin e shërbimit që ne ofrojmë.

  Transferim

  Nëse ju keni një shoqëri dhe dëshironi ti bashkoheni BARAZ, ne ju ftojmë të na telefononi ose vizitoni. Nëse kemi akord, me transefimin e dosjeve angazhohet stafi jonë.

  Përfaqësime të tjera

  Me bashkëpuntorët tanë, ju ofrojmë auditimin e pasqyrave financiare, përfaqesime në çështje civile dhe administrative pranë gjykatave.