Personnel / organizational structure

  Shërbime personeli/Strukturë organizative

  Në ditët e sotme shumë biznese në Shqipëri janë në fazat e zhvillimit dhe rritjes së tyre, madje disa nga bizneset në Shqipëri në gjuhën e përditëshme quhen biznese familjare dhe nga vetë natyra këto biznese nuk kanë një strukturë të saktë  organizative.

  Është e provuar tashmë që fajin nuk e kanë individët që ju keni punësuar për ecurinë jo të mirë të biznesit, por është sistemi ai që pengon në ecurinë tuaj.

  Ne jemi këtu që t’ju ndihmojmë, të keni  një menaxhim më të mirë të punës suaj dhe të ndërtoni një strukturë organizimi që jo vetëm do ju ndihmojë të lehtësoni  punën por do të shërbej si një investim për të ardhmen e biznesit tuaj.

  -Trajnim dhe asistencë stafit

  -Organizimi, ndarja e detyrave dhe përgjegjësive

  -Përpilimi i kontratave të punës

  -Plotësimi dhe dorëzimi i të gjithave dokumentave pranë inspektoriatit dhe zyrës së punës