Rreth nesh

  BARAZ, është një shoqëri me përvoje dhe profesionistë të kualifikuar, për të siguruar  aplikimin e standardeve më të larta në kontabilitet, në këshillime financiare, fiskale dhe tregtare. Për Individë, Personat Fizik, Shoqëritë Komandite, Shoqëritë Kolektive, Shoqeritë me Përgjegjësi të Kufizuara, Shoqëritë Aksionare dhe Organziata Jofitimprurëse.

  Mund të jemi partneri juaj për përmbushjen e nevojave të biznesit tuaj. Kemi një ekip të dedikuar për t’ju shërbyer kërkesave të klientëve, garantojmë një shërbim në vazhdimësi dhe pa ndërprerje.

  Misioni

  Të sigurojmë cilësi dhe shërbime profesionale për të përmbushur kërkesat e klientëve dhe për të shkuar përtej pritshmërive të klientëve në mënyrë që t’ju mundësojmë të ecin në hapa të sigurtë në marrjen e vendimeve.

  Vizioni

  Të jemi lider në ofrimin e shërbimeve në Kontabilitet, Auditim, Këshillime Financiare, Fiskale dhe Tregtare.