Archives for Publikim i 2017

    UMF Nr.1-2-3-4-5-6 Së Lojërave të Fatit

    Udhëzim i ministrit të Financave nr. 1, datë 9.1.2017

    -Për përcaktimin e procedurave të zhdoganimit të pajisjeve për lojëra fati dhe pjesëve të këmbimit të tyre, si dhe mënyrën e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes s…

    Read more