Standardet e Kontabilitetit

            Standardet e Kontabilitetit

     

    1. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – të përmirësuara: Shkarko..
    2. Standardet Nderkombetare te Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar: Shkarko..